art and necklaces Danielle Siegelbaum
A Flower Kiss

A flower kiss

art, fashion, wearable art, wood
A Flower Kiss

A Flower Kiss

You are a flower you love flowers

Your lips are a flower


A Flower Kiss

A Flower Kiss

Wood Metal Acrylic

Size 18” x 7” x 1”

A flower kiss

A flower kiss

Sensuality