art and necklaces Danielle Siegelbaum
A Flower Kiss

A flower kiss

art, fashion, wearable art, wood
A Flower Kiss

A Flower Kiss

You like flowers you are a flower

Your lips are like flowers

A Flower Kiss

A Flower Kiss

Wood Metal Acrylic

Size 18” x 7” x 1”

A flower kiss

A flower kiss

Sensuality